„After-Life“ apsaugos planas (F4 veikla)

„After-Life“ apsaugos planas bus parengtas ir pateiktas kaip atskiras skyrius kartu su galutine projekto ataskaita. .„After-Life“ apsaugos planas bus pateiktas lietuvių ir anglų k. spausdintas ir elektroniniu formatu. „After-Life“ apsaugos plane bus išdėstyti tolesni veiksmai, kaip toliau skleisti ir perduoti projekto rezultatus ir pasirengti vykdyti veiklas, nurodytas projekte po to, kai projektas jau bus pasibaigęs. Plane taip pat bus aprašyta, kaip bus užtikrinta Tyrulių pelkės PAST ilgalaikė priežiūra ir tinkama apsauga. Be to, plane bus pateikta išsami informacija apie būsimas veiklas, nustatyta, kas jas atliks, pateikti orientaciniai terminai ir numatyti galimi finansiniai ištekliai.

Planas bus pateiktas kartu su projekto rezultatais ir projekto svetainėje.