Nendrių išpjovimas bei pakartotinas išpjovimas apsemtuose plotuose (C3 veikla)

Veikla yra skirta pagerinti daugiau nei 200 ha nendryno, augančio apsemtose durpyno vietose, išpjaunant 20 ha tankaus nendryno ir sumažinant bendrą apsemto nendryno plotą. Bus taikomi du metodai: a) išpjaunamos nendrės, esančios tvenkinio pakraščiuose, ir sumažinama nendryno aprėptis tvenkinyje; b) išpjaunamos "juostos" užtvindytame nendryne – metodas, kai išpjaunami du metrai nendryno, ir tarp tokių ruožų paliekant apie 10 metrų pločio nepaliesto tankaus nendryno juostą. Šis metodas buvo pasirinktas todėl, kad toks nendryno susiskaidymas yra labai palankus vandens paukščiams, įskaitant didžiuosius baublius ir švygždas. Šie lūkesčiai pagrįsti panašia praktika, taikoma akvakultūros ūkių tvenkiniuose.

Taikant abu metodus, nendrės bus pjaunamos po vandeniu naudojant specialią techniką – savaeigę nendriapjovę. Šiuo tikslu bus perkamos specialios paslaugos. Taikant pjovimo po vandeniu metodą nendrynai beveik išnyksta po vieno išpjovimo. Todėl projekte numatyta, kad nendrės bus pjaunamos vieną kartą. Ši veikla bus atlikta tik keliuose durpyno teritorijose, nes nendriapjovė gali būti naudojama tik esant tam tikroms sąlygoms: vandens gylis turi būti ne mažesnis kaip 30 cm, nors rekomenduojama, kad jis būtų net ne mažesnis kaip 50 cm. Šia technika tvarkomi plotai nurodyti pridedamoje teritorijos tvarkymo schemoje. Nedrių išpjovimo veikla bus atliekama ne paukščių perėjimo sezonu.