Pravažiavimo į durpyną kelių užtvėrimas (C7 veikla)

Paukščių trikdymas yra viena iš didžiausių grėsmių paukščiams daugelyje Lietuvos vietų, įskaitant Tyrulių pelkę. Didžiausią žalą padaro žvejai, kurie atvyksta žvejoti prie užtvenktų tvenkinių automobiliais. Šie tvenkiniai yra svarbios didžiųjų baublių ir švygždų perėjimo vietos, taip pat migruojančių gervių apsistojimo vietos. Nėra teisinių galimybių apriboti lankymąsi prie tvenkinių, tačiau neigiamas poveikis gali būti sumažinamas užtveriant pravažiavimo į durpyną kelius ir neleidžiant važinėti transporto priemonėmis.

Veikla siekiama sumažinti paukščių trikdymą. Todėl planuojama įrengti keturis užtvarus tam tikrose pasirinktose vietose, kurios nurodytos pridedamoje schemoje ("P" ženklai). Šiais keliais turi turėti galimybę naudotis miškininkai ir ugniagesiai, todėl visiškai užblokuoti kelių negalima. Teritorijoje bus įrengtos užtvaros. Šios priemonės bus įrengtos per pirmuosius projekto vykdymo metus.