Projekto dokumentai (ataskaitos, veiklos planai ir kt.)

Galutinė projekto ataskaita (PDF; 2,9 MB)

 

After-Life apsaugos planas „Tyrulių pelkės atkūrimo darbai, įgyvendinant Lietuvos durpynų užpelkinimo iniciatyvą“ (PDF; 4,2 MB)

 

Ataskaita visuomenei (Layman ataskaita) (PDF; 8,3 MB)

 

Lietuvos ornitologų draugijos mokslinis žurnalas „Ciconia“ (PDF; 9 MB)

 

Tyrulių pelkės ekosistemų paslaugų įvertinimo galutinė ataskaita (2018 m. sausis) (PDF; 4,7 MB)

 

Botaninių tyrimų ataskaita už 2017 m. ir 2013-2017 m. apžvalga (PDF; 5,1 MB)

Ornitologinių tyrimų apžvalga už 2013-2017 m. (PDF; 2,3 MB)

Ornitologinių tyrimų ataskaita už 2017 m. (PDF; 2,3 MB)

Tyrulių pelkės ekosistemų paslaugų įvertinimo ataskaita už 2017 m. (PDF; 2,6 MB)

 

Tyrulių pelkės ekosistemų paslaugų įvertinimo II ataskaita (2017 m. sausis) (PDF; 1,5 MB)

Botaninių tyrimų ataskaita už 2016 m. (PDF; 3,98 MB)

Ornitologinių tyrimų ataskaita už 2016 m. (PDF; 1,4 MB)

 

Projekto pažangos monitoringo ataskaita (pažangos apžvalga iki 2016-03-31) (PDF; 1,8 MB)

Praktinių veiklų įgyvendinimo ataskaita (iki 2016-03-31) (PDF; 4,9 MB)

Tyrulių pelkės ekosistemų paslaugų įvertinimo ataskaita (PDF; 7,1 MB)

Botaninių tyrimų ataskaita už 2015 m. (PDF; 5,9 MB)

Ornitologinių tyrimų ataskaita už 2015 m. (PDF, 2,7 MB)

 

Tyrulių pelkės hidrologinio režimo atkūrimo projektas (PDF; 11,1 MB)

 

Projekto pažangos monitoringo ataskaita už 2014 m. (pažangos apžvalga iki 2015-06-01) (PDF; 1,8 MB)

Botaninių tyrimų ataskaita už 2014 m. (PDF; 9,7 MB)

Ornitologinių tyrimų ataskaita už 2014 m. (PDF, 2 MB)

 

Botaninių tyrimų ataskaita už 2013 m. (PDF; 2,8 MB)

 

Projekto Botaninių tyrimų metodika (PDF; 1,44 MB)

Projekto Ornitologinių tyrimų metodika (PDF; 1,91 MB)