Europos komisija įvertino gamtotvarkos darbų pažangą Tyrulių pelkėje

Balandžio 26-27 d. Lietuvoje lankėsi ir veiklų įgyvendinimą įvertino Europos Komisijos (EK) atstovas, atsakingas už projekto „LIETUVOS PAŽEISTŲ DURPYNŲ TVARKYMAS, ĮGYVENDINANT TYRULIŲ PELKĖS PAUKŠČIŲ APSAUGAI SVARBIOS TERITORIJOS (PAST) ATKŪRIMO DARBUS“, Nr. LIFE12 NAT/LT/001186. priežiūrą, Laszlo Becsy bei „LIFE+“ aplinkos programos finansininkė Anna McClintock. Už projekto įgyvendinimą atsakinga Lietuvos ornitologų draugija supažindino EK atstovus su Tyrulių pelkėje vykdytų praktinių teritorijos gamtinių buveinių tvarkymo ir atkūrimo bei projekto viešinimo ir monitoringo darbų pažanga bei kartu su projekto stebėsenos eksperte Viktorija Maceikaite aptarė veiklų įgyvendinimo metu patirtus iššūkius bei jų sprendimo būdus. EK finansininkė taip pat atliko finansinę projekto dokumentacijos patikrą.
Antroji  diena buvo skirta apsilankymui projekto teritorijoje – Tyrulių pelkėje, kur Lietuvos ornitologų draugijos nariai supažindino svečius su įgyvendintų gamtotvarkinių priemonių rezultatais, kadangi dauguma jų praktiškai jau užbaigti. Įgyvendintų priemonių teigiamas poveikis atsikuriančiai pelkių ekosistemai akivaizdus – taip konstatavo EK atstovas Laszlo Becsy, kuris pabrėžė, kad labai svarbu tokius apčiuopiamus rezultatus plačiau pristatyti visuomenei bei suinteresuotoms institucijoms.
Pabaigoje buvo aptarti tolimesni, su projekto užbaigimu susiję darbai, galimos papildomos, projekto paraiškoje nenumatytos veiklos bei baigiamosios ataskaitos pateikimo ypatumai.
Apibendrinant, galime drąsiai teigti, jog projekto rezultatai ir veiklų įgyvendinimo eiga buvo įvertinti teigiamai ir svečiai palinkėjo sėkmingai užbaigti šį projektą.


beautiful layout is a elements for best swiss pl.upscalerolex.to. the unique investment capital market value regarded as rewards high quality https://gr.buywatches.is/. luxury hu.watchesbuy.to allows moment in time different and in addition impressive. reliable cheap swiss https://ro.buywatches.is/ online store. buy great quality https://ru.watchesbuy.to. best https://www.watchesreplica.ru/ represents the undoublt design and style everywhere. the cheapest https://se.buywatches.is/ costs around. swiss https://tr.watchesbuy.to/ lovely, helpful, quality. swiss https://replica-watches.is/ targeted to enhancing ultra-thin computer hardware bits. https://www.watchesbuy.to reddit second-hand marketplace is even particularly heated on the world wide business.