Filmo apie Tyrulių pelkės atkūrimą ir jos vertybes, projekto veiklas sukūrimas ir transliavimas nacionalinėjse ir regioninėse televizijose (E2 veikla)

Filme bus atskleidžiama mintis, kad šiuo metu sunaikintų pelkių (ypač tų, kurios jau atitinka priskyrimo „Natura 2000“ kriterijus) atkūrimas yra labai svarbus, taip pat novatoriškų bei efektyvių atkūrimo priemonių taikymas, todėl tai turi būti įgyvendinama ir kitur. Jis taip pat bus platinamas už projekto vykdymo teritorijos ribų ir prireikus kaimyniniame regione. Tokiu būdu filmas taip pat inicijuos projekto veiklos pakartojimą kitose Lietuvos vietose ir už jos ribų. Ši veikla pašalina 4-ąjį grėsmės atvejį – suinteresuotųjų šalių ir plačiosios visuomenės informuotumo stoką.  Veiklos įgyvendinimas taip pat užtikrins projekto matomumą.

Filmas „Nebenaudojami durpynai – biologinės įvairovės salos“ atspindės projekto veiklas, taip pat įgyvendintas apsaugos priemones, skirtas baubliams*, švygždoms ir pilkosioms gervėms. Filme bus rodoma Tyrulių pelkės PAST bei gamtinės vertybės. Buveinių pristatymas bus svarbiausias dalykas supažindinant su saugomomis paukščių rūšimis. Filmu bus informuojama apie tai, kad šiuo metu sunaikintų pelkių (ypač tų, kurios jau atitinka nustatytus „Natura 2000“ kriterijus) atkūrimas yra labai svarbus, taip pat novatoriškų bei efektyvių atkūrimo priemonių taikymas. Filmas bus skirtas projekto žinomumui bei visuomenės, suinteresuotųjų grupių ir vietos bendruomenės informuotumui didinti. Filmas bus platinamas saugomų teritorijų administravimo institucijoms, regionų ir vietos savivaldybėms, nacionalinėms gamtos apsaugos institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms suinteresuotoms grupėms, vietos  bendruomenėms, regiono mokykloms. Filmas kaip švietimo priemonė bus skirtas valstybiniams universitetams ir aukštosioms mokykloms. Filmas taip pat bus rodomas projektui skirtuose renginiuose ir per seminarą, skirtą sunaikintų pelkių atkūrimui, taip pat per nacionalines ir regionines televizijas, įskaitant regioninę Šiaulių televiziją, kuri apima projekto vykdymo teritoriją, jį bus galima pažiūrėti ir projekto svetainėje.

Numatoma filmo trukmė – 20 min., jis bus įrašytas ir platinamas DVD diskais (iš viso 1000 kopijų), įgarsintas lietuvių ir anglų kalbomis.

beautiful layout is a elements for best swiss pl.upscalerolex.to. the unique investment capital market value regarded as rewards high quality https://gr.buywatches.is/. luxury hu.watchesbuy.to allows moment in time different and in addition impressive. reliable cheap swiss https://ro.buywatches.is/ online store. buy great quality https://ru.watchesbuy.to. best https://www.watchesreplica.ru/ represents the undoublt design and style everywhere. the cheapest https://se.buywatches.is/ costs around. swiss https://tr.watchesbuy.to/ lovely, helpful, quality. swiss https://replica-watches.is/ targeted to enhancing ultra-thin computer hardware bits. https://www.watchesbuy.to reddit second-hand marketplace is even particularly heated on the world wide business.