Įvyko trečiasis Tyruliai-Life projekto stebėsenos komiteto posėdis

2016 m. kovo 31 d. įvyko trečiasis projekto Stebėsenos komiteto posėdis. Projekto vykdytojai komitetui pristatė jau pasiektus rezultatus ir planuojamas įgyvendinti veiklas, paaiškino, kokie projekto veiklos pakeitimai gali būti reikalingi ateityje tuo atveju, jei suplanuotų darbų nepavyktų įgyvendinti dėl prastų oro sąlygų.

Nudžiugino tai, kad 2015 m. botaninio ir ornitologinio monitoringo rezultatai rodo, kad jau dabar pastebimas teigiamas atliktų gamtotvarkos darbų poveikis paukščiams ir augalams: pagausėjo didžiųjų baublių ir plovinių vištelių, po nendrių išpjovimo ėmė augti viksvos, o ataugančios nendrės yra retesnės. Didesnio poveikio gervėms nebuvo pastebėta, nors panašu, kad dėl atliktų darbų padaugėjus atvirų plotų jos išsisklaido didesniuose pelkyno plotuose. Tai – pirmieji ženklai, kad projekto vykdomos veiklos turi teigiamą poveikį, tačiau, kaip įprasta gamtoje, jis aiškiau galės būti matomas tik po keleto metų. Deja, bet 2015 m., lyginant su 2014 m., švygždų Tyrulių teritorijoje sumažėjo, tačiau ornitologai tai sieja su sausais 2015 m. pavasariu ir vasara.

Ypač didelio susidomėjimo sulaukė pirmoji Tyrulių pelkės ekosistemų paslaugų įvertinimo ataskaita, kurioje siekiama įvertinti kokią naudą visuomenei teikia Tyrulių pelkė. Tai – pirmasis tokio pobūdžio ekosistemų vertinimas Lietuvoje. Vertinime nustatyta, kad teritorija teikia 18 ekosistemų paslaugų, o po sėkmingo projekto veiklų įgyvendinimo teikiamų ekosistemų paslaugų komplekso preliminari vertė gali siekti 906 400 – 1 656 621 Eur per metus. Tokie vertinimai bus atliekami kasmet iki projekto pabaigos.

Vėliau, po diskusijų priežiūros komiteto nariai apsilankė projekto teritorijoje, įvertino pastatytas užtvankas. Buvo diskutuojama apie jų konstrukcijos ypatumus ir nuspręsta, kad kai kuriose vietose, siekiant patikimo iš tvarkymo plotų ištekančio vandens sulaikymo, esamas užtvankas sutvirtinti specialiomis plastikinėmis „spraustlentėmis“.

Stebėsenos komitetas patvirtino projekto veiklos vykdymo ataskaitą, botaninio monitoringo ir ornitologinio monitoringo ataskaitas už 2015 m., bei pirmojo ekosistemų paslaugų vertinimo ataskaitą. Su ataskaitomis galite susipažinti čia.

Pranešimai:

Projekto „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) atkūrimo darbus“ Nr. LIFE12 NAT/LT/001186 Pažangos monitoringo ataskaita iki 2016-03-31 (L. Raudonikis)
Atlikti buveinių tvarkymo darbai, tolimesni darbai, galimi pakeitimai (G. Riauba)
Paukščių monitoringo ataskaita, 2015 m. (G. Riauba)
Tyrulių pelkės augalijos monitoringas, 2015 m. (A. Kriaučiūnienė)
Tyrulių pelkės ekosistemų paslaugų įvertinimo pirmoji ataskaita (L. Raudonikis)


beautiful layout is a elements for best swiss pl.upscalerolex.to. the unique investment capital market value regarded as rewards high quality https://gr.buywatches.is/. luxury hu.watchesbuy.to allows moment in time different and in addition impressive. reliable cheap swiss https://ro.buywatches.is/ online store. buy great quality https://ru.watchesbuy.to. best https://www.watchesreplica.ru/ represents the undoublt design and style everywhere. the cheapest https://se.buywatches.is/ costs around. swiss https://tr.watchesbuy.to/ lovely, helpful, quality. swiss https://replica-watches.is/ targeted to enhancing ultra-thin computer hardware bits. https://www.watchesbuy.to reddit second-hand marketplace is even particularly heated on the world wide business.