LIFE+ projektas

Ši interneto svetainė parengta įgyvendinant Lietuvos ornitologų draugijos ir UAB „Didysis Tyrulis“ keturių metų trukmės Europos Sąjungos aplinkos finansinio mechanizmo „LIFE+“ finansuojamą Tyrulių pelkės atkūrimo projektą „ Tyrulių pelkės atkūrimo darbai, įgyvendinant Lietuvos durpynų užpelkinimo iniciatyvą“ (angl.: Demonstrative restoration of the Tyruliai bog as a part of the initiative of the re-wetting of Lithuanian peatlands, LIFE12 NAT/LT/001186). Projektą taip pat finansuoja LR Aplinkos ministerija naudodama Lietuvos nacionalinio bendrojo finansavimo lėšas LIFE+ projektams įgyvendinti. Projekto pradžia – 2013 m. rugsėjis, planuojama pabaiga – 2017 m. rugpjūtis.