Tyrulių durpyno palankaus hidrologinio režimo atkūrimo projekto parengimas, nurodant galimas teritorijos apsėmimo alternatyvas (A1 veikla)

Veikla siekiama atkurti tinkamą hidrologinį režimą tam tikrose Tyrulių pelkės teritorijose, kurių būdinga ypatybė yra durpių sluoksnis. Pirmasis žingsnis atkuriant hidrologinį režimą yra techninio projekto, kuriame būtų aiškiai aprašyta visa tolesnė veikla, parengimas. Visos šios teritorijos jau yra pasirinktos ir pateiktos pridedamoje teritorijų tvarkymo schemoje (pateikiama žemiau). Techninis projektas, įskaitant hidrologinius tyrimus, turėtų būti užbaigtas per pirmuosius projekto metus.

Hidrologinio režimo atkūrimas tiesiogiai susijęs su eksploatuoto pelkės ploto drėgnumo atkūrimu, t. y. su užtvankų sistemos suformavimu (C1 veikla). Tačiau dėl skirtingų durpyno durpių paviršiaus lygių, užtvankų ypatumus sunku numatyti be specialaus techninio projekto. Be to, sunaikintose gamtinėse srityse hidrologiniai procesai yra netipiški ir turi būti atliekami specialūs tyrimai jiems nustatyti. Todėl pirmasis žingsnis atkuriant hidrologinį režimą yra techninio projekto, kuriame būtų aiškiai aprašyti visi projekto įgyvendinimo veiksmai, parengimas. Be to, techninis projektas yra privalomas dokumentas, leidžiantis įgyvendinti praktines veiklas, susijusius su hidrologinio režimo pokyčiais.