Parengtas interaktyvus Tyrulių pelkės tvarkymo ir monitoringo žemėlapis

Nuo šiol Tyrulių durpyno tvarkymo veiklų efektyvumu besidomintys asmenys visą informaciją apie paukščių rūšių stebėsenos rezultatus gali rasti interaktyviame ArcGIS Online žemėlapyje. Ateityje panašiu būdu planuojame pateikti ir informaciją apie buveinių stebėsenos rezultatus.

Šiuo metu žemėlapyje pateikiami duomenys apie 2014 m. pavasarį vykdytų tikslinių projekto paukščių rūšių - didžiojo baublio, švygždos ir plovinės vištelės - aptikimo vietas, apskaitų laiką ir apskaitų metu buvusias oro sąlygas. Taip pat pateikiama svarbiausia informacija apie tvarkymo plotus, kuriuose buvo aptiktos tikslinės paukščių rūšys.


Peržiūrėti didesnį žemėlapį

22