Pradėti nendrynų tvarkymo darbai

Šių metų liepos pirmąją savaitė Tyrulių durpyno tvenkiniuose pradėti nendrynų tvarkymo darbai - praktinės gamtosaugos priemonė, kuri projekto paraiškoje aprašyta kaip C3 veikla. Šia priemone siekiama sekliuose tvenkiniuose augančius ištisinius nendrių sąžalynus formuoti taip, kad padidėtų jų, kaip specifinės šlapžemių buveinės, ekologinė talpa. Tuo pačiu tvenkiniuose sumažės bendras tankių nendrynų plotas ir seklesnėse tvenkinių vietose pagerės sąlygos įsukurti viksvoms ir kitoms, tvarkymo plotuose rečiau sutinkamoms žemapelkių augalų rūšims, kurias šiuo metu nendrės nustelbia. Nendrių stiebai specialiomis savaeigėmis nendriapjovėmis nupjaunami po vandeniu, nes tai yra vienintelis efektyvus būdas sumažinti nendrių atžėlimo galimybę. Nendrių stiebus jų vegetacijos laikotarpiu nupjaunant po vandeniu jos neatsistato mažiausiai kelerius metus, todėl šios veiklos poveikis bus ilgalaikis. Nendrynuose tokiu būdu išpjaunamos 3-4 m pločio juostos, tarp kurių paliekama maždaug 10 m pločio neliesto nendryno.
Seklumose augantys nendrynai yra daugelio vandens paukščių perėjimo buveinė, įskaitant baublius, vandens višteles, kragus ir kitus paukščius. Šie paukščiai dažniausiai įsikuria tik tankių nendrynų pakraščiuose, todėl didelė tankių ištisinių nendrių sąžalynų dalis lieka nenaudojama. Taigi ši veikla pagrįsta gana plačiai taikoma nendrynų tvarkymo praktika, kuomet siekiant pagerinti sąlygas didiesiems baubliams ir kitiems vandens paukčiams, kurie gyvena nendrynuose tačiau maitinasi tik jų pakraščiuose, arba greta nendrynų esančiuose atviro vandens plotuose.  
Nendrynų tvarkymo veikla buvo pradėta jau pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais, kuomet tokiu būdu buvo išpjauta apie 11 ha juostų nendrynuose, kurių bendras plotas apie 130 ha. Iš viso per projektą tokiu būdu siekiama sutvarkyti apie 200 ha tvenkiniuose augančių nendrynų, todėl tikimasi, kad čiais metais ši veikla bus įgyvendinta pilnai.


beautiful layout is a elements for best swiss pl.upscalerolex.to. the unique investment capital market value regarded as rewards high quality https://gr.buywatches.is/. luxury hu.watchesbuy.to allows moment in time different and in addition impressive. reliable cheap swiss https://ro.buywatches.is/ online store. buy great quality https://ru.watchesbuy.to. best https://www.watchesreplica.ru/ represents the undoublt design and style everywhere. the cheapest https://se.buywatches.is/ costs around. swiss https://tr.watchesbuy.to/ lovely, helpful, quality. swiss https://replica-watches.is/ targeted to enhancing ultra-thin computer hardware bits. https://www.watchesbuy.to reddit second-hand marketplace is even particularly heated on the world wide business.