Projekto stebėsenos komitetas

Projekto įgyvendinimą stebi visuomeniniais pagrindais veikiantis projekto stebėsenos komitetas. Šio komiteto narių tikslai - informuoti savo atstovaujamą instituciją apie projekto įgyvendinimo eigą, dalyvauti diskusijose iškeliant aktualius su projekto įgyvendinimu susijusius klausimus ir siūlyti iškilusių problemų sprandimo būdus, teikti pasiūlymus dėl projekto veiklų įgyvendinimo efektyvumo. Projekto stebėsenos komiteto posėdžiai rengiami paprastai ne dažniau kaip vieną kartą per metus.

 

Projekto stebėsenos komiteto nariai:

Deima Pranckūnienė (Tytuvėnų regioninio parko direkcija, vyr. specialistė-ekologė)

Giedrius Tamošiūnas (VĮ Šiaulių miškų urėdija, vyr. miškininkas)

Liutauras Raudonikis (Lietuvos ornitologų draugija, Projekto koordinatorius)

Rosvaldas Bukantas (UAB „Didysis tyrulis“, Projekto vadovas)

Rimantas Liukumas (Tyrulių seniūnija, Seniūnas)

Dr. Romas Pakalnis (Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Apsaugos ir tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas)

Valdas Gasiūnas (VĮ "Tytuvėnų miškų" urėdija, vyr. miškininkas)

Džiugas Anuškevičius (LR aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento Saugomų teritorijų strategijos skyriaus vyr. specialistas)


Įvyko trečiasis Tyruliai-Life projekto stebėsenos komiteto posėdis

2016 m. kovo 31 d. įvyko trečiasis projekto Stebėsenos komiteto posėdis. Projekto vykdytojai komitetui pristatė jau pasiektus rezultatus ir planuojamas įgyvendinti veiklas, paaiškino, kokie projekto veiklos pakeitimai gali būti reikalingi ateityje tuo atveju, jei suplanuotų darbų nepavyktų įgyvendinti dėl prastų oro sąlygų.

Nudžiugino tai, kad 2015 m. botaninio ir ornitologinio monitoringo rezultatai rodo, kad jau dabar pastebimas teigiamas atliktų gamtotvarkos darbų poveikis paukščiams ir augalams: pagausėjo didžiųjų baublių ir plovinių vištelių, po nendrių išpjovimo ėmė augti viksvos, o ataugančios nendrės yra retesnės. Didesnio poveikio gervėms nebuvo pastebėta, nors panašu, kad dėl atliktų darbų padaugėjus atvirų plotų jos išsisklaido didesniuose pelkyno plotuose. Tai – pirmieji ženklai, kad projekto vykdomos veiklos turi teigiamą poveikį, tačiau, kaip įprasta gamtoje, jis aiškiau galės būti matomas tik po keleto metų. Deja, bet 2015 m., lyginant su 2014 m., švygždų Tyrulių teritorijoje sumažėjo, tačiau ornitologai tai sieja su sausais 2015 m. pavasariu ir vasara.

Ypač didelio susidomėjimo sulaukė pirmoji Tyrulių pelkės ekosistemų paslaugų įvertinimo ataskaita, kurioje siekiama įvertinti kokią naudą visuomenei teikia Tyrulių pelkė. Tai – pirmasis tokio pobūdžio ekosistemų vertinimas Lietuvoje. Vertinime nustatyta, kad teritorija teikia 18 ekosistemų paslaugų, o po sėkmingo projekto veiklų įgyvendinimo teikiamų ekosistemų paslaugų komplekso preliminari vertė gali siekti 906 400 – 1 656 621 Eur per metus. Tokie vertinimai bus atliekami kasmet iki projekto pabaigos.

Vėliau, po diskusijų priežiūros komiteto nariai apsilankė projekto teritorijoje, įvertino pastatytas užtvankas. Buvo diskutuojama apie jų konstrukcijos ypatumus ir nuspręsta, kad kai kuriose vietose, siekiant patikimo iš tvarkymo plotų ištekančio vandens sulaikymo, esamas užtvankas sutvirtinti specialiomis plastikinėmis „spraustlentėmis“.

Stebėsenos komitetas patvirtino projekto veiklos vykdymo ataskaitą, botaninio monitoringo ir ornitologinio monitoringo ataskaitas už 2015 m., bei pirmojo ekosistemų paslaugų vertinimo ataskaitą. Su ataskaitomis galite susipažinti čia.

Pranešimų santraukas rasite čia >>


Įvyko antrasis projekto stebėsenos komiteto posėdis

2015 m. birželio 1 d. Radviliškio rajone Jonaitiškių kaime įvyko antrasis projekto priežiūros komiteto posėdis. Šio posėdžio metu projekto vykdytojai Stebėsenos komitetui pristatė jau pasiektus projekto rezultatus, aptarė iškilusias problemas, galimus veiklų pakeitimus. Stebėsenos komitetas susipažino ir patvirtino su projekto ornitologinių ir botaninių tyrimų ataskaitas. Posėdžio dalyviai taip pat apsilankė ir projekto teritorijoje, kur turėjo galimybę pamatyti įvykdytų veiklų rezultatus, aptarti tolimesnę projekto darbų eigą.

 

 


Įvyko pirmasis projekto stebėsenos komiteto posėdis

2014 m. vasario 13 d. Radviliškio rajone Jonaitiškių kaime įvyko pirmasis projekto priežiūros komiteto narių posėdis. Be projekto vykdytojų atstovų jame dalyvavo Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Tytuvėnų regioninio parko, Šiaulių miškų urėdijos, Tytuvėnų miškų urėdijos ir Tyrulių seniūnijos atstovai. Susirinkimo pradžioje buvo pristatyti projekto tikslai, laukiami rezultatai, aptartos numatytos vykdyti veiklos. Vėliau buvo diskutuojama vietos gyventojų bendruomenei ir Tyrulių pelkės žemės valdytojams aktualiais klausimais, aptartos potencialios problemos ir galimi jų sprendimo būdai.

Buvo lankomasi ir Tyrulių pelkės teritorijoje, kur susirinkimo dalyviai turėjo galimybę susipažinti su šiuo metu tvarkomuose plotuose vykdomomis veiklomis.

Pirmojo projekto stebėsenos komiteto posėdžio dalyviai:

Deima Pranckūnienė (Tytuvėnų regioninio parko direkcija, vyr. specialistė-ekologė)

Gintaras Riauba (Lietuvos ornitologų draugija, Projekto biologas-ekspertas)

Juozas Daunys (VĮ Šiaulių miškų urėdija, miško želdinimo ir apsaugos inžinierius)

Justina Liaudanskytė (Lietuvos ornitologų draugija, Projekto asistentė)

Liutauras Raudonikis (Lietuvos ornitologų draugija, Projekto koordinatorius)

Lukas Nemanis (UAB „Didysis tyrulis“, Projekto vadovas)

Ričardas Dovydaitis (VĮ Šiaulių miškų urėdija, Rėkyvos girininkijos girininko pavaduotojas)

Rimantas Liukumas (Tyrulių seniūnija,Seniūnas)

Dalia Čebatariūnaitė (Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos Apsaugos ir tvarkymo skyriaus Vyr. specialistė)

Valdas Gasiūnas (VĮ Tytuvėnų miškų urėdija, vyr. miškininkas)

**********

Keletas akimirkų iš pirmojo Projekto stebėsenos komiteto posėdžio:

beautiful layout is a elements for best swiss pl.upscalerolex.to. the unique investment capital market value regarded as rewards high quality https://gr.buywatches.is/. luxury hu.watchesbuy.to allows moment in time different and in addition impressive. reliable cheap swiss https://ro.buywatches.is/ online store. buy great quality https://ru.watchesbuy.to. best https://www.watchesreplica.ru/ represents the undoublt design and style everywhere. the cheapest https://se.buywatches.is/ costs around. swiss https://tr.watchesbuy.to/ lovely, helpful, quality. swiss https://replica-watches.is/ targeted to enhancing ultra-thin computer hardware bits. https://www.watchesbuy.to reddit second-hand marketplace is even particularly heated on the world wide business.