Seminaro apie pažeistų pelkių atkūrimo patirtį organizavimas (E8 veikla)

Projekto veiklos rezultatai bus pristatyti atskirame baigiamajame projekto seminare, kuris bus surengtas netoli nuo projekto vykdymo teritorijos ir bus galima apsilankyti projekto teritorijoje. Dalyvauti seminare bus pakviesta didelė suinteresuotųjų šalių atstovų ir ekspertų grupė, įskaitant Aplinkos ministeriją, jai pavaldžias institucijas, aukštos kvalifikacijos botanikos specialistus, ornitologus, hidrologus, šlapžemių bendrojo pobūdžio priežiūros specialistus, nacionalinių nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių pelkės atkūrimo procese, atstovus, vietos valdžios institucijas, verslo įmonių, susijusių su durpių gavybos veikla, atstovus ir kitas suinteresuotąsias šalis. Tikimasi, kad renginyje dalyvaus svarbiausių kompetentingų institucijų aukšto lygio pareigūnai, kurie priima svarbius sprendimus dėl sunaikintų pelkių atkūrimo, įskaitant sprendimus dėl buvusių durpių gavybos teritorijų.

Šis renginys bus skirtas projekto rezultatų sklaidai, orientuotai į plačią suinteresuotųjų šalių grupę. Seminaro metu bus pristatyti projekto rezultatai ir pasiekimai. Numatomi rezultatai, kurie bus pasiekti organizuojant renginį:

  • išplatinta informacija apie projekto rezultatus ir (arba) pasiekimus;
  • dalijimasis patirtimi, įgyta projekto praktinių veiklų įgyvendinimo metu (įskaitant išspręstas problemas ir įgytą patirtį, kuri gali būti naudinga kitiems gamtos apsaugos projektams);
  • išsakytos suinteresuotųjų šalių nuomonės apie projekto rezultatus;
  • diskusija apie tolesnį prižiūrimos teritorijos palaikymą ir reikalingas papildomas iniciatyvas siekiant užtikrinti prižiūrimų buveinių tvarumą;
  • renginio informacija ir seminaro medžiaga turėtų būti publikuojami žiniasklaidoje (ypač regiono);
  • seminaro medžiaga (kalbėtojų pranešimai ir seminaro rezoliucija) paskelbta Lietuvos ornitologų draugijos moksliniame žurnale „Ciconia“.

Renginio programą sudarys projekto ataskaitos pristatymas ir rezultatų pateikimas dalijantis patirtimi ir įgytais praktiniais gebėjimais. Pranešėjai iš kitų organizacijų, kurie yra dirbę pelkių atkūrimo srityje, ir mokslinės bendruomenės atstovai taip pat bus raginami pristatyti savo patirtį, įgytą pelkių atkūrimo, šlapžemių buveinių atkūrimo ir pelkės augmenijos keitimo srityje. Renginio metu bus surengta diskusija apie tolesnę veiklą, kuri galėtų būti vykdoma.

Seminaro trukmė bus 1,5 dienos, įskaitant ekskursiją į projekto įgyvendinimo teritoriją. Todėl renginys bus organizuojamas netoli projekto teritorijos.

beautiful layout is a elements for best swiss pl.upscalerolex.to. the unique investment capital market value regarded as rewards high quality https://gr.buywatches.is/. luxury hu.watchesbuy.to allows moment in time different and in addition impressive. reliable cheap swiss https://ro.buywatches.is/ online store. buy great quality https://ru.watchesbuy.to. best https://www.watchesreplica.ru/ represents the undoublt design and style everywhere. the cheapest https://se.buywatches.is/ costs around. swiss https://tr.watchesbuy.to/ lovely, helpful, quality. swiss https://replica-watches.is/ targeted to enhancing ultra-thin computer hardware bits. https://www.watchesbuy.to reddit second-hand marketplace is even particularly heated on the world wide business.