Tyruliai – rudakaklių kragų rojus

Šiemet jau kovo pabaigoje–balandžio pradžioje buvo galima matyti, kad Tyrulių durpyne, kaip ir kasmet, vėl įsikūrė rudakakliai kragai. Tiksliau, durpyne susiformavusiuose sekliuose vandens telkiniuose. Nuo balandžio pradžios girdėjosi aktyvūs teritorijas besidalijančių paukščių balsai. Maža to, šį pavasarį perėti liko daugiau šių paukščių porų negu būdavo iki šiol: kone visuose tvenkiniuose įsikūrė bent po vieną, bet daugelyje po kelias rudakaklių kragų poras. Nors išsamūs apskaitų rezultatai dar bus tikslinami, preliminariais duomenimis, šiemet Tyruliuose liko perėti ne mažiau 25 rudakaklių kragų porų. Manome, jog tai vykdytų gamtotvarkos darbų rezultatas, nes prapjautos nendrynų juostos suformavo idealias sąlygas rūšies perėjimui.

Dar prieš dešimtmetį buvo manoma, kad Tyrulių durpyne peri tik 2–3 rudakaklių kragų poros. Tuo metu ir toks šių paukščių skaičius atrodė pakankamai didelis ir džiugino ornitologus. Turimais duomenimis ir ekspertiniu vertinimu, visoje šalyje šiuo metu peri 150–200 rudakaklių kragų. Galime pasidžiaugti, kad Tyruliuose gyvenantys rudakakliai kragai sudaro daugiau nei dešimtadalį šių paukščių šalies populiacijos gausos.

Tikimės, kad planuojami tęstiniai nendrynų tvarkymo darbai sudarys sąlygas tolimesniam vietinės perinčios populiacijos augimui.

M. Kirstukas