Tyrulių pelkėje užbaigti užpelkėjusių plotų, apaugusių tankiais nendrynais, tvarkymo darbai

2016 m. vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje projekto darbų vykdytojai tęsė 2014 m. pradėtus buveinių tvarkymo darbus, kurių metu užpelkėjusiuose plotuose dar augalijos vegetacijos metu buvo pakartotinai šienaujami nendrynai (projekto C.5 veikla). Jais siekiama sumažinti tankių nendrynų plotus, siekiant viksvų bendrijų atsikūrimo juose.
C.5 veikla – nendrių iškirtimu užpelkėjusiuose durpyno plotuose – siekiama mažinti tankių nendrynų užimamas durpyno teritorijas, tokiu būdu gerinant buveinių sąlygas tankių nendrynų vengiantiems paukščiams (pavyzdžiui, švygždoms, tilvikiniams paukščiams) ir sutankėjusių nendrių stelbiamiems pelkių augalams. Norime atkreipti dėmesį, jog šiuose tvarkytuose plotuose didieji baubliai neįsikurdavo dėl per žemo vandens lygio (ar aplamai jo nebuvimo paukščių veisimosi metu). Be to, ši veikla padeda formuoti ir palaikyti atviro tipo buveines, kurios yra svarbios tokiems Tyrulių durpyne migracijų metu apsistojantiems paukščiams, kaip pilkosios gervės, gulbės giesmininkės ir žąsys. Dėl šios priežasties siekėme, kad atkuriamų atvirų buveinių plotai būtų kuo didesni, o, esant galimybei, panašiomis savybėmis pasižyminčius greta esančius plotus buvo stengiamasi sujungti pašalinant tarp jų augančias ir šiuos plotus suskaidančias aukštesnių medžių juostas.    
Šiai veiklai buvo parenkami tokie plotai, kurie yra pakankamai, tačiau ne per daug, užmirkę, kad nendrių stiebų šalinimą juose galima būtų vykdyti mechanizuotai dar augalų vegetacijos metu. Pats nendrių buvimas tokiuose sklypuose parodo, kad sąlygos pelkinių buveinių formavimuisi juose yra tinkamos, tačiau čia vešančios nendrės ir pamažu plintantys sumedėję augalai tokių buveinių formavimąsi stabdo. Siekiant sumažinti nepageidaujamos augalijos plitimą C.5 veiklai numatytuose plotuose šios augalijos šalinimą ketinama atlikti 2 kartus.
Kai kuriose šiai veiklai išskirtų plotų dalyse sumedėję augalai buvo jau gerokai ūgtelėję, todėl pirmasis šios augalijos šalinimas buvo derinimas su miškininkais ir, pagal galiojančias miškų kirtimo taisykles, galėjo būti vykdomas tik nuo rugsėjo pirmosios dienos. Taigi, dalis darbų buvo atliekama rudens sezono metu.
2016 m. liepos-rugsėjo mėnesiais ataugusios nendrės pakartotinai buvo pašalintos 84,89 ha plote. Tuo būdu projekto veikla C.5 buvo pilnai užbaigta. Iš viso, projekto metu Tyrulių pelkėje sutvarkyta 113,89 ha užpelkėjusių, tankiais nendrynais plotų apaugusių (projekte numatyta ne mažiau 100 ha). Panašių buveinių plotas visoje Tyrulių pelkės teritorijoje yra žymiai didesnis, tačiau vieno projekto metu neįmanoma kontroliuoti nendrynų tokioje didžiulėje teritorijoje. Todėl buvo pasirinkti plotai su šiek tiek užtvindytu dirvožemiu ir tankiais nendrynais, kurie jau prarado savo ekologinę vertę, įskaitant baublių ir švygždų perėjimo buveines.
Visi sutvarkyti plotai nurodyti pridedamoje teritorijos tvarkymo schemoje.

 


beautiful layout is a elements for best swiss pl.upscalerolex.to. the unique investment capital market value regarded as rewards high quality https://gr.buywatches.is/. luxury hu.watchesbuy.to allows moment in time different and in addition impressive. reliable cheap swiss https://ro.buywatches.is/ online store. buy great quality https://ru.watchesbuy.to. best https://www.watchesreplica.ru/ represents the undoublt design and style everywhere. the cheapest https://se.buywatches.is/ costs around. swiss https://tr.watchesbuy.to/ lovely, helpful, quality. swiss https://replica-watches.is/ targeted to enhancing ultra-thin computer hardware bits. https://www.watchesbuy.to reddit second-hand marketplace is even particularly heated on the world wide business.