Sugrįžtantiems paukščiams jau parengta daugiau kaip 400 ha atvirų pelkės plotų

Praėjusį rudenį ir šią žiemą projekto darbų vykdytojai tęsė pradėtus buveinių tvarkymo darbus, kurių metu iš tvarkymo plotų buvo šalinama sumedėjusi augalija ir mažinamas tankių nendrynų plotas. Šie darbai buvo pradėti dar 2015 m. liepos mėnesį, kuomet C.5 veiklai išskirtuose plotuose, buvo pradėti kirsti dar vegetuojančių nendrių stiebai. C.5 veikla – nendrių iškirtimu užpelkėjusiuose durpyno plotuose – siekiama mažinti tankių nendrynų užimamas durpyno teritorijas, tokiu būdu gerinant buveinių sąlygas tokių nendrynų vengiantiems paukščiams (pavyzdžiui didiesiems baubliams) ir sutankėjusių nendrių stelbiamiems pelkių augalams. Be to, šia veikla formuojamos ir palaikomos atviro tipo buveinės, kurios yra svarbios tokiems Tyrulių durpyne migracijų metu apsistojantiems paukščiams kaip pilkosios gervės, gulbės giesmininkės ir žąsys. Dėl šios priežasties siekėme, kad atkuriamų atvirų buveinių plotai būtų kuo didesni, o esant galimybei, panašiomis savybėmis pasižyminčius greta esančius plotus buvo stengiamasi sujungti pašalinant tarp jų augančias ir šiuos plotus suskaidančias aukštesnių medžių juostas.    
Šiai veiklai buvo parenkami tokie plotai, kurie yra pakankamai, tačiau ne per daug, užmirkę, kad nendrių stiebų šalinimą juose galima būtų vykdyti mechanizuotai. Pats nendrių buvimas tokiuose sklypuose parodo, kad sąlygos pelkinių buveinių formavimuisi juose yra tinkamos, tačiau čia vešančios nendrės ir pamažu plintantys sumedėję augalai tokių buveinių formavimąsi stabdo. Siekiant sumažinti nepageidaujamos augalijos plitimą C.5 veiklai numatytuose plotuose šios augalijos šalinimą ketinama atlikti 2 kartus.
Kai kuriose šiai veiklai išskirtų plotų dalyse sumedėję augalai buvo jau gerokai ūgtelėję, todėl pirmasis šios augalijos šalinimas buvo derinimas su miškininkais ir, pagal galiojančias miškų kirtimo taisykles, galėjo būti vykdomas tik nuo rugsėjo pirmosios dienos. Taigi, dalis darbų buvo atliekama rudens sezono metu. Reikia paminėti, kad dėl itin sausos praėjusių metų vasaros, sąlygos  šios veiklos įgyvendinimui buvo itin palankios, nes traktoriais buvo pasiekiamos ir įprastomis sąlygomis nepasiekiamos nendrynų vietos. Iš viso 2015 m. liepos-rugsėjo mėnesiais nendrės ir sumedėjusi augalija buvo pašalinta 105 ha plote. Dar 26 ha plote ši veikla buvo įgyvendinta jau antrąjį kartą, nes pirmasis šios veiklos „pakartojimas“ buvo įgyvendintas dar 2014 m. vasarą.
Prasidėjus žiemai laukėme užeinančių rimtesnių šalnų, nes antroji atvirų buveinių formavimo veikla – C.4 – turi būti įgyvendinta gerokai labiau užmirkusiuose plotuose, todėl mechanizuotas nendrių stiebų ir sumedėjusios augalijos šalinimas čia galimas tik susiformavus storam ledui. Šios veiklos įgyvendinimo metu pjaunami sausi nendrių stiebai, tačiau ir tokia veikla padeda sustiprėti naudingiesiems pelkės augalams, nes pašalinus senus nendrių stiebus, pavasarį atsiranda sąlygos suvešėti ir sustiprėti būtent žemajai žolinei augalijai (viksvoms ir kiminams). Nendrių stiebai „sukyla“ ir sužaliuoja gerokai vėliau nei žemosios žolės, todėl pastarosios spėja sustiprėti. Tokio paskatinimo nauda įsitikinome jau po pirmųjų projekto metų, kuomet žiemą išpjovus sausų nendrių stiebus, buvusio ištisinio seno nendryno vietoje išryškėjo tiek žemapelkinių viksvynų, tiek tarpinio tipo pelkinių buveinių fragmentai.  
Nors gana stipriai šalo beveik visą sausį, kai kurie gilesnio vandens apsemti nendrynai taip ir liko neišpjauti, nes pakankamai tvirtam ledui susiformuoti sutrukdė prieš šalčius ant nendrių iškritęs purus sniegas. Vis dėlto, per pirmąjį šių metų mėnesį C.4 veikla buvo įgyvendinta 6 atskiruose tvarkomuose sklypuose, kurių bendras plotas siekia kiek daugiau nei 97 ha. Nuo projekto pradžios ši veikla įgyvendinta jau 180 ha plote.
Šią žiemą tęsiami ir sausuose durpyno plotuose augančių medžių ir krūmų šalinimo darbai (C.2 veikla), kurių metu taip pat formuojami atviri buvusio durpyno plotai, kuriuose vėliau bus atstatomas pelkinių augalijos buveinių formavimuisi būtinas drėgmės režimas. Nuo projekto pradžios ši veikla įgyvendinta jau 142 ha plote. C.2 veiklos įgyvendinimą riboja tik miškų kirtimo taisyklėse įtvirtintas draudimas tokio pobūdžio darbus vykdyti po kovo 1 dienos, tad šios veiklos įgyvendinimo rezultatai bus aptarti vėliau.


beautiful layout is a elements for best swiss pl.upscalerolex.to. the unique investment capital market value regarded as rewards high quality https://gr.buywatches.is/. luxury hu.watchesbuy.to allows moment in time different and in addition impressive. reliable cheap swiss https://ro.buywatches.is/ online store. buy great quality https://ru.watchesbuy.to. best https://www.watchesreplica.ru/ represents the undoublt design and style everywhere. the cheapest https://se.buywatches.is/ costs around. swiss https://tr.watchesbuy.to/ lovely, helpful, quality. swiss https://replica-watches.is/ targeted to enhancing ultra-thin computer hardware bits. https://www.watchesbuy.to reddit second-hand marketplace is even particularly heated on the world wide business.