Projekto viešinimas media priemonėse (E5 veikla)

Ši veikla pašalina 4-ąjį grėsmės atvejį (suinteresuotųjų šalių ir plačiosios visuomenės informuotumo stoka). Įvairūs žiniasklaidos šaltiniai turi būti naudojami kaip priemonė informuoti kuo daugiau žmonių apie projekto veiklą ir Tyrulių pelkės PAST saugomas paukščių rūšis. Plačios aprėpties ir dažni reportažai žiniasklaidoje padės geriau suprasti ir darys labiau priimtinus visuomenei anksčiau eksploatuotos pelkės atkūrimo tikslus gamtos apsaugos požiūriu ir šalies atsakomybę ES užtikrinti sunaikintų durpynų atkūrimą, atsižvelgiant į „Natura 2000“ kriterijus ir ES svarbos rūšis. 

Projekto viešinimas media priemonėse bus vykdomas visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Veikla prasidės pateikiant pagrindinę informaciją apie projektą, jo tikslus ir pagrindinę veiklą. Apie gamtos apsaugos veiklą, vykdomą pagal projektą, pagrindinėms tikslinėms grupėms bus pateikiama ši informacija: a) galimybės atkurti eksploatuotus durpynus, siekiant atkurti biologinę įvairovę; b) kaip durpių gavybos įmonės gali prisidėti prie eksploatuotų pelkių atkūrimo veiklų (Tyrulių pavyzdys); c) anglies dioksido emisija eksploatuotose pelkėse; d) eksploatuoti durpynai –  „Natura 2000“ teritorijos Lietuvoje; e) durpynų atkūrimo patirtis (Tyrulių pelkės atvejis); f) Tyrulių pelkės gamtinės vertybės, kurios yra nacionalinės ir ES svarbos; g) Tyrulių pelkės baublių populiacijos atkūrimas – atsakas į atkūrimo priemones ir t. t. Projekto darbo grupė greitai reaguos į aktualijas, susijusias su Tyrulių pelkės PAST ir jos paukščių rūšimis bei jų buveinių apsaugą, siekiant kuo platesnės žiniasklaidos aprėpties.

beautiful layout is a elements for best swiss pl.upscalerolex.to. the unique investment capital market value regarded as rewards high quality https://gr.buywatches.is/. luxury hu.watchesbuy.to allows moment in time different and in addition impressive. reliable cheap swiss https://ro.buywatches.is/ online store. buy great quality https://ru.watchesbuy.to. best https://www.watchesreplica.ru/ represents the undoublt design and style everywhere. the cheapest https://se.buywatches.is/ costs around. swiss https://tr.watchesbuy.to/ lovely, helpful, quality. swiss https://replica-watches.is/ targeted to enhancing ultra-thin computer hardware bits. https://www.watchesbuy.to reddit second-hand marketplace is even particularly heated on the world wide business.