Komunikavimas su kitais projektais (F5 veikla)

Informacija ir patirtimi bus keičiamasi su kitais panašių „LIFE“ projektų vykdytojais visą projekto vykdymo laikotarpį. Tai bus daroma keičiantis medžiaga, analizuojant komentarus svetainėje, palaikant tiesioginius kontaktus. Dalyviai, kurie vykdo arba yra užbaigę panašius projektus, sprendžia panašius klausimus ar taiko panašius metodus, bus kviečiami į visus viešus renginius, kuriuos organizuoja projekto darbuotojai. Informacijos mainai taip pat apims įvairius „LIFE“ projekto aspektus: įgyvendinimą, valdymą ir atskaitomybę. Mūsų projekto vykdytojai mielai dalyvaus susitikimuose ir (arba) renginiuose, kuriuos organizuos kitų panašių projektų vykdytojai. Tai prisidės prie sėkmingo projekto įgyvendinimo ir geresnės projekto priežiūros bei ataskaitų teikimo, projekto veiklų įgyvendinimo. Joks panašus „LIFE+“ projektas (skirtas durpynų atkūrimui) šiuo metu nevyksta. Tačiau bent vieną paraiška šiais metais yra rengiama. Be to, vienas „LIFE+“ projektas, kuris buvo skirtas durpynų atkūrimui Žuvinto biosferos rezervate (Marijampolės apskritis), buvo šiemet užbaigtas ir mes tikimės gauti vertingų patarimų iš jo vykdytojų.