Tyrulių durpyne pradėti hidrologinio režimo atkūrimo darbai

Šių metų lapkritį UAB „Didysis tyrulis“ darbuotojai viename iš Tyrulių pelkės tvarkomų plotų įrengė pirmąsias užtvaras, kurios skirtos iš tvarkymo ploto ištekančio vandens sulaikymui. Šiais darbais buvo pradėta viena iš praktinės gamtosaugos veiklų – hidrologinio režimo atkūrimas (C.1 veikla), kuria siekiama išeksploatuotuose ir apleistuose buvusio durpyno plotuose atstatyti pelkėdarai palankų drėgmės režimą.
Kadangi visoje durpyno teritorijoje šiuo metu yra išlikęs gana tankus sausinimo kanalų tinklas, ir didelė šių griovių dalis savo funkciją gerai atlieka, daugelyje išeksploatuotų ir aplestų durpyno plotų pelkinių buveinių formavimuisi tinkamų sąlygų nėra. Šiuose plotuose vyrauja skurdi augalija, o kai kur žemės paviršiaus nedengia jokie augalai. Šiuose plotuose pelkinių buveinių fragmentai aptinkami tik tokiose vietose, kur yra ženklūs grunto įdubimai, arba sausinimo kanaluose, jei vandens tekėjimo kryptimi žemiau esančiuose kanaluose yra bebrų įrengtos užtvankos. Net ir tokiose vietose pelkės renatūralizacija yra labai lėta, nes gruntinio vandens lygis yra pernelyg žemas, ir didžiojoje dalyje hidrologinio režimo atkūrimui numatytų plotų auga sausoms ir skurdžioms augavietėms būdingi augalai.
Pelkėdarai palankaus drėgmės režimo atkūrimas vykdomas pagal 2015 metais parengtą „Tyrulių pelkės natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo projektą“, kurį pagal Lietuvos ornitologų draugijos užsakymą parengė UAB „Šiaulių hidroprojektas“. Projektuodami drėgmės režimo atkūrimo techninius sprendimus šio projekto rengėjai vadovavosi technine užduotimi, kuria buvo numatytas toks svarbiausias projekto tikslas: atstatyti pelkių ekosistemų atsikūrimui ir tolimesniam vystymuisi palankų hidrologinį režimą nurodytuose Tyrulių durpyno plotuose, suplanuojant adekvačius vandens lygio pakėlimą ir palaikymą užtikrinančius hidrotechninius sprendimus. Be to, projektuojant hidrologinio režimo atkūrimo priemones ir jas įgyvendinus, turi būti  išpildytos žemiau išvardintos sąlygos:
•    Dirvožemio gruntinio vandens lygis atkuriamuose plotuose ne mažesniame kaip 70 proc. teritorijų ploto turi būti kuo arčiau dirvos (durpės) paviršiaus, užtikrinant tai, kad durpės būtų nuolat įmirkusios, tačiau paviršinio grunto pažemėjimo vietose susiformavę atviro vandens telkiniai sudarytų ne daugiau kaip 20 proc. teritorijų ploto;
•    Užtikrinti, kad vandens lygis būtų pastovus;
•    Planuojamų užtvankų skaičius ir įrengimo vieta kanaluose parengta atsižvelgiant į grunto laidumo ypatumus ir turi būti pagrįsta atitinkamais skaičiavimais.
Parengtame projekte specialias vandens nutekėjimą sausinimo kanalais mažinančias užtvaras planuojama įrengti šešiuose šios veiklos įgyvendinimui numatytuose plotuose. Iš viso projekte numatyta įrengti 30 užtvankų, kurios visos bus statomos tik iš natūralių, vietoje prieinamų medžiagų: organinio ar mineralinio grunto, medžių ir krūmų šakų ir plonų rastų.
Šiuo metu (2015 m. gruodžio 2 d.) viename iš tvarkymo plotų jau įrengtos dvi pirmosios užtvankos (žr. nuotraukas), o gruodžio viduryje gretimame plote tikimasi įrengti dar 6. Visuose plotuose, kuriuose bus įgyvendinama hidrologinio režimo atkūrimo veikla, yra pašalinta visa sumedėjusi augalija (C.2 veikla).


beautiful layout is a elements for best swiss pl.upscalerolex.to. the unique investment capital market value regarded as rewards high quality https://gr.buywatches.is/. luxury hu.watchesbuy.to allows moment in time different and in addition impressive. reliable cheap swiss https://ro.buywatches.is/ online store. buy great quality https://ru.watchesbuy.to. best https://www.watchesreplica.ru/ represents the undoublt design and style everywhere. the cheapest https://se.buywatches.is/ costs around. swiss https://tr.watchesbuy.to/ lovely, helpful, quality. swiss https://replica-watches.is/ targeted to enhancing ultra-thin computer hardware bits. https://www.watchesbuy.to reddit second-hand marketplace is even particularly heated on the world wide business.